When emotions strike

Nalilito…
Nahihiya…
Nagtatanong…
Natatawa…
Nag-akalang saglit lang pero tumatagal na…
Minsan ayaw, minsan gusto (ngayon, mas madalas gusto. Ewan sa mga susunod na araw)…
Hindi umaasa…
Natatakot…
Nag-eenjoy…
Kinikilig ahihi…
Eto pinakamatindi sa lahat: GUSTO KO NANG UMUWI SA BAGUIO!!!! Huhuhu.

Curiosity can kill you. But still, just read, don’t ask questions. :p

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *