Amp!

Isa sa mga pinakanakakainis na gawain…MAGHINTAY!
So pissed!
So slow!
Frustrating!
So slow talaga!
Mali!
Is it a wrong decision once again? Sana naman hindi.
Why should it take that long?!
Ay yay yay…
Hindi pa rin?
Utang na loob matapos ka na!
Hay, ganito talaga katagal?
Syempre nawala na sa isip kong magdinner. 1:20 AM na.
Uwian na.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *